Ortopedija vilica

Ortodoncija (ortopedija vilica) je stomatološka grana, koja se bavi korekcijom nepravilnog položaja zuba i kostiju vilica, nastalog u toku razvoja deteta ali i u kasnijem životnom dobu. Ortodontske nepravilnosti mogu biti stečene ali mogu biti i posledica nasleđenih osobina. Najcešće ortodontske nepravilnosti su:
progenija (isturena donja vilica), obrnuti zagrižaj, otvoreni i ukršteni zagrižaj. Ovi deformiteti mogu imati uticaj na proces žvakanja i varenja ali njihov najveći uticaj je na estetski izgled a samim tim i na psihu i samopouzdanje pojedinca.

Uočavanje ortodontskih nepravilnosti

ortod1
Pravovremenim uočavanjem ortodontske nepravilnosti možemo preventivno delovati u toku razvoja deteta, sprečiti dalju deformaciju i usmeriti pravilan rast zuba. Nakon RTG pregleda i utvrđivanja anomalije, može se pristupiti ortodontskom lečenju. Kost vilice je podložna rekonstrukciji, jednako kao što se može iskriviti tako se može i ispraviti. Biomehanika je grana medicine koja se između ostalog bavi izučavanjem uticaja sila na kost u različitim stadijumima njenog razvoja. Mnogi nisu svesni činjenice da je korekciju moguće izvršiti i u poznim godinama.

Ortodontski aparati

ortod3
Ortodontskim aparatima, MOBILNIM ili FIKSNIM danas se postižu zavidni rezultati. Izbor i vrsta aparata (MOBILAN ili FIKSAN), zavisi od dijagnoze, životne dobi u kojoj se želi sprovesti terapija i materijalne mogucnosti pacijenta. Mobilni aparati se danas izrađuju po meri mladih te ih imamo u žutoj, crvenoj, plavoj boji, kao i prozirne, šarene pa cak i sa zvezdicama. Nošenje ovakvih aparata pričinjava zadovoljstvo deci i motiviše ih da se pridržavaju propisane terapije čime je ona uspešnija i kraća. U svakom slučaju ranom prevencijom i terapijom pripomoći ćemo bržem i uspešnijem ispravljanju nepravilnosti zuba i vilica.

Nastanak ortodontskih nepravilnosti

Na nastanak ortodontskih nepravilnosti, uticu i loše navike deteta. Jedna od najčešćih loših navika je sisanje palca, prsta, potom disanje na usta, sisanje predmeta, pritiskivanje jezika na zube, držanje olovke u ustima za vreme učenja, podbocena ruka na obrazu, podmetanje šake pod obraz pri spavanju, način spavanja itd. MAME, ZA LEP I PRAVILAN OSMEH DETETA BRINIMO OD ROÐENJA UKLONIMO ŠTETNE I NEPODESNE NAVIKE I UPOTREBIMO PREVENTIVNE MERE.

Ortodoncija za odrasle

U odrasloj dobi koriste se uglavnom fiksni ortodontski aparati. Buduci da odrasle osobe cene dobar izgled za vreme ortodontske terapije, ortodont danas na tržištu može izabrati vrlo sitne bravice i prozirne materijale koji znacajno smanjuju vidljivost aparata.
beforeAfter
Provodenje ortodontske terapije može se tacno planirati, a vremenski period nošenja aparata sve više se skracuje. Uz dobro motiviranog pacijenta i redovite dolaske na zakazane ortodontske termine danas ortodontske terapija kod odraslih traje krace nego što je nekada trajala. Mnoge estetske pa i funkcijske promene moguce je postici i za manje od godine dana nošenja aparata. Korišcenjem suvremenih materijala i strucnim vodenjem ortodontske terapije velika vecina ortodontskih terapija kod odraslih završi za manje od 2 godine. Nakon tog perioda sledi retencija.

Odrasli pacijent je aktivni ucesnik ortodontske terapije. Ortodont ce od odraslih pacijenata saznati što žele od ortodontske terapije, što im najviše smeta i što bi željeli promeniti. Njihove želje uz medicinski potrebne postupke uklopiti ce u individualiziranu ortodontsku terapiju.

Danas se ortodontsko pomicanje sve više koristi i kao priprema za fiksni protetski nadomjestak ili implantat.

Nakon ispadanja zuba, susedni zubi se naginju u novonastali prostor pa pri stavljanju mosta neki zubi mogu biti u vrlo nepovoljnom položaju. Predprotetskom ortodontskom terapijom pre postavljanja mosta zubi se uspravljaju i pozicioniraju na mesta koja su idealna za prenos sile na kost pa se poboljšava trajnost protetskog nadomjestka. Vrlo cesto, u slucajevima kad nedostaju pojedini zubi, fiksna ortodoncija može zameniti protetski nadomjestak ili omoguciti postavljanje implantata.
ortod4
U estetskoj zoni, vrlo cesto usled gubitka ili prirodenog nedostatka zuba nije moguce postici estetski zadovoljavajuce rešenje bez ortodontskog pomaka pojedinih zuba. Takode, pri gubitku potporne zone i smanjenoj visini zagriza ne postoji dovoljno prostora za izradu krunica na prednjim zubima. Takva ortodontska terapija prilagodava se zahtevima stomatologa koji planira izradu protetskog rada.

Pri planiranju ortodontske terapije planira se postava implantata ili mostova u saradnji sa stomatologom. Neposredno nakon ortodontske terapije pristupa se izradi protetskih nadomjestaka.

Ortodoncija za decu

Ortodoncija ili ortopedija vilice je specificna grana stomatologije. Dok je ranije bila ogranicena samo na decu i mlade osobe, danas ima primenu i kod starijih osoba. Najveci broj pacijenata se javlja zbog funkcionalnih smetnji ali nemali broj pacijenata dolazi i zbog kozmetickih razloga. Kod pojedinih pacijenata se pre postavljanja ortopedskih aparata i proteza moraju uraditi i izvesne hirurške pripreme. Zajednicko kod svih terapijskih metoda je da se sa dužim nošenjem ortopedskih aparata postiže bolji efekat. Ovo je i glavni problem kod dece i mladih osoba narocito u pubertetu. Iz raznih razloga se ne pridržavaju saveta lekara i time kompromituju efekat terapije. Ortodontski problemi mogu biti uzrokovani genetskim anomalijama ili mogu biti posledica loših navika (sisanje palca, grickanje predmeta i sl.). U terapiji se podela vrši na mobilne i fiksne aparate.