Naš tim

Redovno osoblje

  • Dr. Borislav Jovičić
  • Dr. Dunja Rajković
  • Dr. Nataša Rajčić
  • Dr. Jelena Stanojević
  • Asistent Ivana Jovičić
  • Asistent Jovana Obradović